Logo

ul. 3 Maja 30A/3.7, 44-200 Rybnik
tel.: 731 970 555

 
Logo

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Absalon świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Radca prawny Grzegorz Absalon zapewnia pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych.


Klienci indywidualni

Kancelaria doradza i prowadzi m.in. sprawy z zakresu:
  1. prawa cywilnego (m.in. roszczenia z umów, zasiedzenie, służebności, odszkodowanie /zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, ochrona prawa własności i posiadania rzeczy, zniesienie współwłasności rzeczy i praw, naruszenie dóbr osobistych),
  2. prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapis, odpowiedzialność za długi spadkowe),
  3. prawa rodzinnego i osobowego (rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, przysposobienie, podział majątku),
  4. ochrony konkurencji i konsumentów (m.in pomoc w sprawach reklamacji wadliwych towarów, nieuczciwych praktyk rynkowych)

Klienci biznesowi

Pomoc prawna świadczona na rzecz Klientów biznesowych może być doraźna bądź stała. Współpraca w ramach stałej obsługi prawnej umożliwia dostęp do pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię na preferencyjnych warunkach.

  1. Ryczałtowy system rozliczeń: Wynagrodzenie Kancelarii jest stałe- określone w umowie, bez względu na ilość zleconych czynności. Kwota wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie podczas spotkania z Klientem, w zależności od formy prowadzonej działalności, szacowanej ilości zleceń itp.
  2. Rozliczenia według stawki godzinowej: Wysokość miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczonej pomocy prawnej zależy od ilości zleconych czynności (ilości godzin pracy Kancelarii poświęconych na rzecz Klienta) i stanowi iloczyn liczby godzin i stawki godzinowej określonej w umowie. Podstawowa stawka godzinowa dla firm wynosi 150 złotych.
  3. System mieszany: Wysokość wynagrodzenia Kancelarii ustalana jest poprzez wybór jednego z wariantów, w zależności od szacowanego przez przedsiębiorcę miesięcznego zapotrzebowania na pomoc prawną.
W razie zainteresowania ofertą współpracy proszę o kontakt pod numerem telefonu: 731 970 555